En relació a tots els productes venuts, el client pot acollir-se a la màxima de “si no queda satisfet li retornem els diners” i disposarà d’un termini de devolució de 30 dies a comptar a partir de la data de recepció del producte pel client. Per realitzar la devolució haurà d’enviar el paquet a CAMP DE COGUL amb: els articles en el seu embalatge original i el document amb l'adreça del servei de devolucions, enganxat a l'exterior del paquet.

Aquest dret de retractació mai podrà exercitar-se si els productes enviats han estat objecte d’un ús perllongat visible (més d’uns minuts).

Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, sense haver estat oberts, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la seva revenda (sense danys, trencaments o brutícies) amb tots els seus accessoris, manuals d’instruccions i documentació a la direcció aquí indicada CAMP DE COGUL SCCL, C. Vileta, 52 - 25152 El Cogul (Lleida) Espanya.

Tampoc es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar al remitent (núm. de comanda, cognoms, nom, adreça). Una vegada que el paquet hagi estat rebut als magatzems de CAMP DE COGUL i s’hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procediment de reemborsament pels imports corresponents als productes retornats.

S’informarà el client d’aquest procediment de reemborsament mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, CAMP DE COGUL procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel client al compte bancari en la màxima brevetat possible. En aquest sentit, CAMP DE COGUL reintegrarà les quantitats corresponents: termini màxim de 8 dies, si el client va utilitzar una targeta de dèbit, i abans de la finalització del mes corresponent, si el client va utilitzar una targeta de crèdit.

Tenint en compte que el reemborsament en euros mitjançant gir serà per un import màxim igual al pagat per la targeta de crèdit, les devolucions s’efectuaran a diferents direccions segons el transportista que el client hagi rebut l’entrega. Els costos i riscos vinculats a la devolució del producte correran per compte del remitent.