Cercar

Cistella  

(buida)

   

   

  C. Vileta, 52
  25152 EL COGUL (Lleida)
  T (+34) 973 120 372
     (+34) 692 603 003
  F (+34) 973 974 371 info@olirupestredelcogul.es
  Horari:
  De dilluns a divendres,
  de 16 a 20 h.

  També a la venda al Centre d'Interpretació
  de les pintures rupestres.

  De Dijous a Dissabte de 10 a 13 h i de 15 a 17 h
  Diumenges de 10 a 14.30 h.

  Oli Rupestre de Cogul Oli Rupestre de Cogul

AVÍS LEGAL

Informació general

Per donar compliment a l'establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del web www.olirupestredelcogul.es

Titular: CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT
Codi d’Identificació Fiscal: F25003641
Direcció: C. Vileta, 52 - 25152 El Cogul (Lleida) Espanya
Telèfon: +34 973 12 03 72
Registre General de Cooperatives de Catalunya número 291 – N Llave LL
E-mail: info@olirupestredelcogul.esEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

COPYRIGHT © CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT S.C.C.L.

2011. Tots els drets reservats.

Queda prohibit qualsevol acte d’explotació o utilització dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit dels seus legítims titulars. En concret, es prohibeix tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, total o parcial, de qualsevol element de la pàgina web, molt especialment les fotografies, els gràfics, els espots, els fotogrames, les animacions, els textos i el seu codi font. Els titulars d’aquests drets es reserven les accions legalment oportunes per rescabalar-se dels danys i perjudicis causats per a qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

Política Protecció de Dades

De conformitat amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT S.C.C.L., i que els mateixos seran utilitzats per subministrar-li els béns que hagi sol·licitat. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT S.C.C.L a C. Vileta, 52 - 25152 El Cogul (Lleida) Espanya; o bé remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic lopd@olirupestredelcogul.es

 

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions generals de venda i d’utilització de l’empresa CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT S.C.C.L., d'ara endavant CAMP DE COGUL, descrites a continuació, defineixen els drets i obligacions de CAMP DE COGUL en el marc de la seva pàgina web "olirupestredelcogul.es".

El mer accés a l’espai web i la realització de comerç electrònic en el mateix suposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

 

1 - Informació sobre els productes:

Les descripcions dels productes proposats per CAMP DE COGUL en la seva pàgina web són exactes. Les dades incloses a cada fitxa de producte o a la seva fotografia tenen una funció merament informativa.

Tot client disposa d’un dret de retractació de 7 dies causat per la no conformitat dels productes venuts a la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Al fer clic al botó “Comprar” durant el procés de realització d’una comanda, el client declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda que, en tot cas, podran ser arxivades i impreses pels clients per a la seva reproducció quan ho considerin necessari.

2 - Preus

Els preus dels nostres productes s’indiquen amb tots els impostos inclosos i sense incloure la participació en els costos de preparació i d’enviament. La participació en els costos de preparació i d’enviament s’entén també amb tots els impostos inclosos. Les despeses de transport es consignen sempre per separat. CAMP DE COGUL es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment. No obstant, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (sempre que quedin existències).

3 - Disponibilitat

En cas d’indisponiblitat del producte s’especificarà a la fitxa del producte, però, si es dóna el cas que un cop realitzada la comanda i abans del final del procés d’enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per e-mail o per telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda. Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disposició del producte, es realitzarà un procediment de reemborsament pels imports corresponents, informant el client sobre el mateix mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, CAMP DE COGUL procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel client en el compte bancari indicat per aquest en la màxima brevetat possible.

4 - Pagament

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament o transferència bancària. Les targetes de pagament acceptades són: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. En cas de pagament per targeta, enviarem una petició de dèbit al seu banc en un termini de 3 dies; l’import no serà carregat en el seu compte fins obtenir l’autorització del seu banc. El termini de dèbit dependrà de les regles aplicades a la seva forma de pagament (dèbit immediat, diferit, etc.), d’acord amb la legislació en vigor i per la seva seguretat i confidencialitat de dades, CAMP DE COGUL no guardarà la informació relativa a les seves dades bancàries. Serà responsabilitat dels clients guardar i imprimir la seva transferència bancària si desitgen conservar els detalls bancaris i relatius a la seva transacció.

5 - Entrega

a) Modalitats i lloc d’entrega. Els productes s’enviaran, acompanyats de l’albarà d’entrega, a la direcció d’enviament que el client hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda. Totes les nostres entregues es notificaran per e-mail. Després de l’expedició de la comanda, CAMP DE COGUL emetrà on-line una factura en la qual s’indiquin les despeses de transport per separat i l’IVA. CAMP DE COGUL realitza enviaments a Espanya peninsular, Balears, Ceuta, Melilla, Gibraltar, Portugal, Andorra, França, Alemanya i Regne Unit. Amb la finalitat d’optimitzar l’entrega, agraïm al client que indiqui una direcció en la qual la comanda pugui ser entregada dins de l’horari laboral habitual.

b) Termini d’entrega. El termini d’entrega s’ha fixat en 7 dies hàbils. Els terminis d’entrega són terminis mitjans corresponents als terminis de preparació i d’enviament. Aquests terminis varien, així mateix, en funció del destí i no inclouen dies festius o caps de setmana. Una vegada exercitat el dret a cancel·lació, CAMP DE COGUL efectua una sol·licitud de reemborsament en un termini de 10 dies hàbils. Si aquest retràs és causat per forces majors, mentre el producte està en fase de logística, CAMP DE COGUL informarà el client d’aquesta circumstància i, per tant, les despeses que es derivin de la seva sol·licitud d’anul·lació correran a càrrec seu. Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitzarà a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports.

c) Precaucions a tenir en compte en el moment de l’entrega. Correspon al destinatari comprovar els enviament quan arribin, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi justificades. Pot, fins i tot, rebutjar el paquet si aquest és susceptible d’haver estat obert o si presenta indicis clars de deteriorament. Aquestes observacions o reclamacions han de fer-se arribar a l’empresa de transports mitjançant carta certificada amb justificant de recepció en els 3 dies hàbils següents a l’entrega dels productes, amb còpia enviada immediatament després a CAMP DE COGUL. Si els productes entregats no s’ajusten a la naturalesa o qualitat a les especificacions indicades a l’albarà d’entrega, el client, sota pena de venciment, haurà de formular les seves reclamacions en els set dies següents a l’entrega.

d) Extraviament de paquets. No obstant, si transcorreguts 8 dies hàbils després de l’enviament del paquet el client no té notícies de la seva comanda, aquest haurà de comunicar-ho a CAMP DE COGUL. El servei d’atenció al client de CAMP DE COGUL realitzarà una investigació.

 

 

6 - Retractació i devolució

En relació a tots els productes venuts, el client pot acollir-se a la màxima de “si no queda satisfet li retornem els diners” i disposarà d’un termini de devolució de 7 dies a comptar a partir de la data de recepció del producte pel client. Per realitzar la devolució haurà d’enviar el paquet a CAMP DE COGUL amb: els articles en el seu embalatge original i el document amb l'adreça del servei de devolucions, enganxat a l'exterior del paquet.

Aquest dret de retractació mai podrà exercitar-se si els productes enviats han estat objecte d’un ús perllongat visible (més d’uns minuts).

Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, sense haver estat oberts, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la seva revenda (sense danys, trencaments o brutícies) amb tots els seus accessoris, manuals d’instruccions i documentació a la direcció aquí indicada CAMP DE COGUL I SECCIÓ DE CRÈDIT S.C.C.L., C. Vileta, 52 - 25152 El Cogul (Lleida) Espanya.

Tampoc es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar al remitent (núm. de comanda, cognoms, nom, adreça). Una vegada que el paquet hagi estat rebut als magatzems de CAMP DE COGUL i s’hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procediment de reemborsament pels imports corresponents als productes retornats.

S’informarà el client d’aquest procediment de reemborsament mitjançant l’enviament d’un e-mail. Iniciat aquest procediment, CAMP DE COGUL procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel client al compte bancari en la màxima brevetat possible. En aquest sentit, CAMP DE COGUL reintegrarà les quantitats corresponents: termini màxim de 8 dies, si el client va utilitzar una targeta de dèbit, i abans de la finalització del mes corresponent, si el client va utilitzar una targeta de crèdit.

Tenint en compte que el reemborsament en euros mitjançant gir serà per un import màxim igual al pagat per la targeta de crèdit, les devolucions s’efectuaran a diferents direccions segons el transportista que el client hagi rebut l’entrega. Els costos i riscos vinculats a la devolució del producte correran per compte del remitent.

7 - Propietat intel·lectual

Els textos, els comentaris, les obres, les il·lustracions i les imatges que es reprodueixen a la pàgina web de CAMP DE COGUL estan subjectes a drets d’autor i de la propietat intel·lectual aplicables a tot el món. En aquest sentit i de conformitat amb les disposicions de la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual estan destinats a un ús estrictament privat, a no ser que s’apliquin disposicions diferents o inclús més restrictives del codi de la propietat intel·lectual. Qualsevol altra utilització serà constitutiva de violació de la Propietat Intel·lectual i serà sancionada degudament, tret que intervingui autorització prèvia de CAMP DE COGUL. Qualsevol reproducció total o parcial del catàleg de CAMP DE COGUL queda terminantment prohibida.


La nostra política de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per facilitar l'accés i navegació per la mateixa així com obtenir dades estadístiques genèrics sobre els hàbits de navegació dels usuaris . Les mateixes seran ubicades en el seu terminal , ja sigui ordinador , tablet o smartphone . Només accedir a la pàgina seràs informat de la descàrrega i instal · lació de les mateixes així com de l'existència d'aquest text informatiu i de la possibilitat de desactivar les cookies . En cas que no ho facis i continuïs navegant per la pàgina , s'entendrà que acceptes la ubicació de cookies en el teu terminal així com la seva utilització .


Definició de cookie

Una cookie és un fitxer que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web . Les cookies permeten a una pàgina web , entre altres coses , emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i , depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip , es poden utilitzar per reconèixer l'usuari .


Cookies en aquest lloc web

Des del punt de vista de la seva finalitat, el tipo de cookies que utilizem son:

 • Cookies técniques: són aquelles orientades únicament a proporcionar a l'usuari una navegació adequada .
 • Cookies de personalizació: són capaços de reconèixer aspectes com ara el navegador empleat o el país des del qual s'accedeix amb la finalitat d'oferir a l'usuari una versió adequada o adaptada de la pàgina.
 • Cookies d'análisis: permeten obtenir informació sobre el nombre d'usuaris i relacionar-lo amb l'anàlisi estadística de la utilització que els mateixos fan de la pàgina . Suposa l'anàlisi de la navegació a la pàgina.
 • Cookies de sessió:S'utilitza per identificar els usuaris registrats. Es necessaria per evitar de sol·licitar el nom d'usuari i contrasenya a cada pàgina web que accedeixi durant la navegació. Expira en finalitzar la sessió. No obstant això, l'usuari pot optar per "recordar" el seu inici de sessió, en aquest cas afegim una cookie persistent.

Com esborrar cookies

Per gestionar les galetes al navegador del seu ordinador , seguiu les instruccions proporcionades pel fabricant del seu navegador:
Internet Explorer (Microsoft)
Mozilla (Firefox)
Safari (Apple)
Chrome (Google)